Anne van URBI Leaf koos een kelder om zich te vestigen. And for good reason


omdat zij hier goed gebruik kunnen maken van het verwarmingssysteem in het gebouw – best handig als men de meest duurzame micro-greens wil kweken, nietwaar?


URBI Leaf gaat over kwaliteit, niet kwantiteit. Hoewel zij ongeveer 20 soorten super voedzame micro-greens produceren (en altijd op zoek zijn naar nieuwe soorten), blijven hun volumes laag. Zij hebben, in nauwe samenwerking met ons, gezorgd voor ons eigen productiesysteem in de keuken. De weg van de boerderij naar de tafel is nog nooit zo kort geweest! URBI Leaf is nog steeds gevestigd in de kelder, maar ze hebben ook een winkel geopend in de Huidevettersstraat nummer 54. Wees niet verlegen om even langs te gaan en hallo te zeggen!